Zajęcia prowadzone w ramach współpracy z MOPS Chełmża

???? Fundacja Akademia Rozwoju w ramach współpracy, prowadzi zajęcia w projekcie dla seniorów „Klub otwartych drzwi” – Edycja II, realizowanym przez MOPS w Chełmży.????
Projekt „Klub otwartych drzwi”- Edycja II realizowany jest w ramach projektu grantowego „Lokalne Ośrodki Włączenia Społecznego Ziemia Gotyku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020,Oś Priorytetowa 11, działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR. Projekt dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na kwotę 50000,00.
  • 276991439_5136918733038194_5308463808185877230_n
  • 277084054_3169747646572185_8980004965189439164_n
  • 277111862_1662648827421949_3746084461489174607_n
  • 277179446_699016287951187_3904676186513394700_n
  • 277369634_1873186476214673_583624454792879915_n
  • 277532076_1873185116214809_1979979534487426522_n