Projekt „Bliżej siebie”

PROJEKT „BLIŻEJ SIEBIE”

 

 

Rekrutacja zaczyna się 01.07. 2020

Okres realizacji – 1.07.2020 – 31.03.2021

Dla mieszkańców gmin – Łubianka, Papowo Biskupie, Łysomice, Chełmża i gmina Chełmża

Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku

Celem projektu jest aktywizacja społeczna poprzez zaszczepienie idei samopomocy wśród 16 uczestników tj. os. zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszaru LSR szczególnie z obszaru rewitalizacji oraz ich integracja z lokalną społecznością. 

W trakcie projektu odbędą się:

 •  przygotowanie banku czasu – 8 spotkań – 2 grupy – moje umiejętności, skuteczna komunikacja w grupie, konstruktywna informacja zwrotna, relacje – nawiązywanie i utrzymywania, zarządzanie czasem i budżetem domowym, radzenie sobie z konfliktem;
 • wsparcie psychologa – min. 2 spotkania grupowe i indywidualne;
 • realizacja Banku Czasu  – cykl min. 15 spotkań z Moderatorem;
 • realizacja działań edukacyjno-integracyjnych w tym:
  – 7 spotkań rękodzielniczych dla 2 grup,
  – 13 spotkań o charakterze sportowym,
  – 2 wycieczki,
  – 1 wernisaż integrujący z lokalną społecznością.

KRYTERIA REKRUTACJI

 1. zamieszkanie na terenie LRS LGD Ziemia Gotyku, potwierdzone Oświadczeniem uczestnika projektu objętego grantem lub Zaświadczeniem 
 2. posiada status osoby zagrożonej ubóstwem,lub wykluczeniem społecznym, potwierdzonym odpowiednim dokumentem – z odpowiedniego Urzędu lub Instytucji  bądź status osoby z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – potwierdzone oświadczeniem 
 3. udział w jednym projekcie w ramach grantów współfinansowanych ze środków LDG Ziemia Gotyku potwierdzone oświadczeniem uczestnika 
 4. udział otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – potwierdzone oświadczeniem.

Projekt przyczyni się do niwelowania wśród uczestników biernej, roszczeniowej postawy oraz przeciwdziałać ich niskiej aktywności społecznej.  Chcielibyśmy udzielić pomocy w postaci niematerialnej osobom, które nie są w stanie pokonać różnych barier i problemów społecznych, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości – szczególnie osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Realizacja projektu wpłynie pozytywnie na aktywizację społeczną kobiet i mężczyzn. Kompleksowe działania projektowe mają na celu zachęcić je do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym/ społecznym i aktywnej pomocy społecznej. 

Miejsce realizacji projektu – Pigża

Wartość projektu – 40 975 tyś. zł

Ilość miejsc – 16 osób

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 510-910-574, 507-030-840

formularz rekrutacyjny

deklaracja uczestnictwa w projekcie

oświadczenie uczestnika projektu_RODO

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Umowa-uczestnictwa-w-projekcie

DANE UCZESTNIKA PROJEKTU OBJĘTEGO GRANTEM (1)

 • IMG_20210625_104548-scaled
 • IMG_7719-rotated
 • IMG_7717-rotated
 • IMG_7718-rotated
 • IMG_7675-rotated
 • IMG_7667-rotated
 • IMG_7665-rotated
 • bliżej-siebie-2
 • Bliżej-siebie-1-1
 • 121692443_1482761648590493_8707495608273230741_n
 • 121678355_1482761781923813_6741763158305819370_n
 • 121644090_1482761605257164_1910821458105968481_n
 • 121480451_1479990335534291_968388360464575154_o
 • 121267545_1479990162200975_7465088154100645752_n
 • 120966896_682996729017916_4356338575270015826_n