„Czas na zmianę” Aktywizacja społeczno-zawodowa.

 

 

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, projekt grantowy „ Lokalne Ośrodki Włączenia Społecznego Ziemi Gotyku”

W związku z realizacją przez Fundację Akademia Rozwoju projektu  „Czas na zmianę” realizowany jest w ramach projektu grantowego „Lokalne Ośrodki Włączenia Społecznego Ziemia Gotyku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR.

Przedstawiamy Państwu projekt, który skierowany jest do:

 

– osób bezrobotnych (zarejestrowane w PUP ) lub biernych zawodowo (nie są zarejestrowane w Urzędzie Pracy), które jednocześnie nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą (nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym)

– w wieku 18 +

– osobą zamieszkałą na obszarze objętym LSR:

Gmina Łubianka, Łysomice, Papowo Biskupie, Chełmża oraz Miasto Chełmża

 

Zakres działań oraz wsparcie oferowane w ramach projektu:

 • Warsztaty umiejętności społecznych, komunikacyjnych , itp. Min 16 spotkań
 • Warsztaty – doradztwo zawodowe- grupowe i indywidualne
 • Warsztaty – pośrednictwo pracy
 • Spotkania terapeuta/ psycholog – indywidualne
 • Diagnozę indywidualnych potrzeb i potencjałów w celu przygotowania i realizacji wsparcia w oparciu o ścieżkę reintegracji
 • Warsztaty zawodowe
 • Staże
 • Spotkania integrujące , wzmacniające grupę
 • materiały szkoleniowe
 • poczęstunek podczas warsztatów
 • Zwrot kosztów dojazdu dla uczestników projektu
 • Profesjonalną kadrę szkoleniową

 

Korzyści dla Pracodawców przyjmujących Stażystów:

 

Pracodawca nie ponosi  żadnych kosztów związanych z odbywanym stażem przez cały okres jego trwania,

Pracodawca ma możliwość przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z potencjalnymi Stażystami,

Bezpłatne przeszkolenia Stażysty/-ki na potrzeby konkretnego Pracodawcy,

Zwrot kosztów za badania lekarskie.

Okres realizacji Projektu: 01.03.2020 – 31.12.2020

Wartość Projektu: 126 193,60 zł

Dofinansowanie Projektu z UE: 119 193,60 zł

 

ZAPRASZAMY ZARÓWNO KOBIETY JAK I MĘŻCZYZN ORAZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE!

 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu

pod numerem telefonu 510-910-574, 507-030-840

 

Dokumenty rekrutacyjne do projektu:

Formularz rekrutacyjny 

Załącznik nr 5 Oświadczenia Uczestnika Projektu

Załącznik nr 7 Dane uczestnika projektu objętego grantem wraz z deklaracją

Regulamin aktywizacja społeczno-zawodowa,