Projekt „Aktywny senior”

Projekt „Aktywny senior” to kolejny cykl szkoleń, w których kluczową rolę odgrywają osoby w podeszłym wieku. Jest on finansowany ze środków publicznych Urzędu Miasta Torunia – rewitalizacji.  Ze względu na okres pandemii koronawirusa (COVID-19) zajęcia zostały wstrzymane, a planowe zakończenie projektu (30.06.2020) zostanie przełożone – oznaczając wydłużenie go w czasie. Celem projektu jest  wyrównanie szans między młodszym a starszym pokoleniem, dążenie do zatrzymania procesu wykluczenia społecznego i technologicznego osób 60+, rozbudzenie chęci do życia, pogłębienie własnej wiedzy, nabywanie nowych umiejętności.

Seniorzy w trakcie projektu biorą udział w warsztatach z naszymi trenerami. Poprzez aktywne warsztatowe metody i różnorodne zadania staramy się pobudzać osoby starsze do aktywności. Techniki pamięci i koncentracji, prace artystyczne czy prace manualne. Odbywają się również zajęcia z dietetykiem oraz nauki tańca.

Warsztaty w ramach projektu odbywają się w Centrum Aktywności Lokalnej 2 piętro – Bydgoskie Przedmieście