Projekt „Senior na czasie!”

Serdecznie zapraszamy dzieci w wieku powyżej 60 roku życia zamieszkałe na terenie Gminy Łubianka lub Gminy Chełmża

do udziału w projekcie „Senior na czasie!”

W ramach projektu uczestnicy wezmą udział w wyjazdach i wycieczkach oraz warsztatach rękodzielniczych i sportowych.

Celem projektu jest umożliwienie integracji seniorów, zapewnienie im przestrzeni do rozmów i wzajemnej pomocy, rozwijanie zainteresowań poprzez Bank Czasu oraz możliwość skorzystania z pomocy psychologa.

Więcej informacji pod nr tel. 510-910-574

Wydarzenia i spotkania dofinansowane są z budżetu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach projektu grantowego  „Aktywni+”.

 

Dokumenty do pobrania:

formularz rekrutacyjny

regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

umowa uczestnictwa w projekcie