Projekt „Wakacyjna Akademia Bystrzaka 2022”

W ramach projektu „Wakacyjna Akademia Bystrzaka 2022”  zrealizowany zostanie jeden pięciodniowy turnus półkolonii dla 15 dzieci w wieku od 7 do 15 lat mieszkających w Toruniu.

Celem projektu jest organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży połączoną z działalnością edukacyjną i wychowawczą poprzez rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży oraz popularyzacja poszczególnych dziedzin wiedzy.

Miejsce realizacji półkolonii:  Szkoła Leśna na Barbarce w Toruniu

W ramach projektu realizowane będą:

  • Warsztaty technik pamięci i koncentracji;
  • Warsztaty umiejętności społecznych i komunikacyjnych;
  • Warsztaty – Odkrywamy Talenty;
  • Warsztaty j, angielskiego;
  • Warsztaty z psychologiem;
  • Warsztaty rękodzielnicze i plastyczne;
  • Zajęcia przyrodnicze, krajoznawcze;
  • Edukacyjna wycieczka po Toruniu;
  • Warsztaty z dietetykiem;
  • Zajęcia animacyjne.

Więcej informacji pod nr tel. 510-910-574, 507-030-840

Projekt realizowany jest dzięki wsparciu Gminy Miasta Toruń. Zapraszamy Państwa na stronę miejskiego serwisu informacyjnego: www.torun.pl | TORUŃ