Projekt „Hiszpański temperament seniora”

Projekt „Hiszpański temperament seniora” – jak wskazuje nazwa, jest skierowany do osób 60+ trwający od lutego 2020 roku. Jest on finansowany ze środków publicznych Urzędu Miasta Torunia – rewitalizacji. Celem projektu jest pobudzenie do aktywności osób w starszym wieku, wyrównywanie szans między młodszym a starszym pokoleniem. Pomysł na stworzenie powyższego projektu zrodził się, gdyż mamy teraz starzejące się społeczeństwo, które musi stawić czoła wyzwaniom nie tylko technologicznym, ale i społecznym. „Hiszpański temperament seniora” jest potrzebny, ponieważ jest niewiele możliwości, aby seniorzy byli zachęcani do aktywności. Chcemy w osobach 60+ rozbudzić ponowną chęć do życia i do zmian stwarzając im przestrzeń, w której będą mogli pogłębić swoją wiedzę, zyskiwać nowe umiejętności, czy po prostu spędzić miło czas poza domem.

W trakcie projektu seniorzy biorą udział w spotkaniach – warsztatach, które pozwalają na rozwój, ochraniając ich przed wykluczeniem. Przy pomocy naszych trenerów przeprowadzana są różnorodne warsztaty. Fundacja prowadzi również zajęcia komputerowe, warsztaty: współpracy w grupie; artystyczne; przedsiębiorczości dedykowanej specjalnie dla tej grupy. W celu propagowania zdrowego stylu życia odbywają się spotkania z dietetykiem, czy lekcje tańca. Działania są ukierunkowane na podtrzymywanie aktywności i samodzielności wśród osób 60+.

Miejscem realizacji spotkań jest Centrum Aktywności Lokalnej 2 piętro – Bydgoskie Przedmieście. Spotkania będą trwać 3 miesiące – są to 4 spotkania w miesiącu.