Projekt „Bądźmy Razem”

Rekrutacja zaczyna się 26.03.2021 – 31.05.2021

Okres realizacji – 26.03.2020 – 30.11.2021

Miejsce realizacji projektu – teren miasta Grudziądz

Lokalna Grupa Działania „Grudziądzki Spichlerz”

Celem projektu jest aktywizacja społeczna poprzez zaszczepienie ideii samopomocy wśród 16 uczestników tj. os. zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszaru LSR szczególnie z obszaru rewitalizacji oraz ich integracja z lokalną społecznością.

W trakcie projektu odbędą się:

 •  przygotowanie banku czasu – 6 spotkań – 2 grupy – moje umiejętności, skuteczna komunikacja w grupie, konstruktywna informacja zwrotna, relacje – nawiązywanie i utrzymywania, zarządzanie czasem i budżetem domowym, radzenie sobie z konfliktem;
 • wsparcie psychologa – min. 2h spotkania indywidualne;
 • realizacja Banku Czasu  – cykl min. 6 spotkań z Moderatorem;
 • realizacja działań edukacyjno-integracyjnych : (7 spotkań rękodzielniczych dla 2 grup, 4 spotkania o charakterze sportowym dla 2 grup, 4 spotkania taneczne dla 2 grup, 2 wycieczki, 1 wernisaż integrujący z lokalną społecznością)

KRYTERIA REKRUTACJI

 1. zamieszkanie na terenie LRS LGD „Grudziądzki Spichlerz”, potwierdzone Oświadczeniem uczestnika projektu objętego grantem lub Zaświadczeniem;
 2. posiada status osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, potwierdzonym odpowiednim dokumentem – z odpowiedniego Urzędu lub Instytucji  bądź status osoby z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – potwierdzone oświadczeniem;
 3. udział w jednym projekcie w ramach grantów współfinansowanych ze środków LDG „Grudziądzki Spichlerz” potwierdzone oświadczeniem uczestnika
 4. udział otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – potwierdzone oświadczeniem.

Projekt przyczyni się do niwelowania wśród uczestników biernej postawy oraz przeciwdziałaniu ich niskiej aktywności społecznej.  Chcielibyśmy udzielić pomocy w postaci niematerialnej osobom, które nie są w stanie pokonać różnych barier i problemów społecznych, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości – szczególnie osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Realizacja projektu wpłynie pozytywnie na aktywizację społeczną kobiet i mężczyzn. Kompleksowe działania projektowe mają na celu zachęcić je do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym/ społecznym i aktywnej pomocy społecznej.

Miejsce realizacji projektu – Teren miasta Grudziądz

Wartość projektu – 53 530,80

Ilość miejsc – 16 osób

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 510-910-574, 507-030-840

FORMULARZ REKRUTACYJNY UCZESTNIKA

OŚWIADCZENIE DOT. KWALIFIKOWANIA SIĘ DO OBJĘCIA WSPARCIEM

OŚWIADCZENIE O NIE UCZESTNICZENIU WE WSPARCIU

OŚWIADCZENIE O ZAMIESZKANIU NA TERENIE GMINY MIAST GRUDZIĄDZ

OŚWIADCZENIE RODO UCZESTNIKA PROJEKTU

UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE BĄDŹMY RAZEM

 • IMG_20210618_095430
 • IMG_20210618_095501
 • IMG_20210618_100958
 • IMG_20210618_101014
 • IMG_20210618_104439
 • IMG_20210618_104443
 • IMG_20210618_104503
 • IMG_20210618_104507
 • IMG_20210618_104457
 • IMG_20210618_104515
 • IMG_20210618_104519
 • IMG_20210618_121527
 • IMG_20210618_121529
 • IMG_20210618_121537
 • IMG_20210618_095155
 • IMG_20210618_095157
 • IMG_20210618_095244
 • IMG_20210618_095249
 • IMG_20210618_095251
 • IMG_20210618_095331
 • IMG_20210618_095354
 • IMG_20210618_095413
 • IMG_20210618_095415
 • IMG_7710
 • IMG_7711
 • IMG_7712
 • IMG_7713
 • IMG_7714
 • IMG_7715
 • IMG_7698
 • IMG_7699
 • IMG_7700
 • IMG_7701
 • IMG_7702
 • IMG_7703
 • IMG_7704
 • IMG_7705
 • IMG_7706
 • IMG_7707
 • IMG_7708
 • IMG_7709
 • IMG_20210629_112031
 • IMG_20210629_111950
 • IMG_20210629_112002
 • IMG_20210629_112010
 • IMG_20210629_112012
 • IMG_20210629_112016
 • IMG_20210705_112143
 • IMG_20210705_112149
 • IMG_20210705_112204
 • IMG_20210705_112209
 • IMG_20210705_112210
 • IMG_20210705_093720
 • IMG_20210705_093728
 • IMG_20210705_093900
 • IMG_20210705_102004
 • IMG_20210705_102010
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 244318323_194172582725763_2674555671203933940_n
 • 244332873_1585262398501300_4934707267135254116_n
 • 244344800_400983501590167_224323599469058034_n
 • 244427110_288914646412910_8278651701748405632_n
 • 244545638_1268087810318561_7708062001290632999_n
 • 20
 • 19
 • 18
 • 17
 • 16
 • 15
 • 14
 • 13
 • 12
 • 11
 • 10
 • 9
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
 • 244545638_1268087810318561_7708062001290632999_n
 • 244318323_194172582725763_2674555671203933940_n
 • 244427110_288914646412910_8278651701748405632_n
 • 244332873_1585262398501300_4934707267135254116_n
 • 244344800_400983501590167_224323599469058034_n
 • 22
 • 21
 • 243182662_233283308815204_1504382655631404810_n
 • 243197022_2656130354692957_7255134162070508924_n
 • 243200829_164010599230459_5805777560665485117_n (1)
 • 243200829_164010599230459_5805777560665485117_n
 • 243204674_3034776156810061_7904046855266282745_n
 • 243238951_2012984462203751_4874243409316337239_n
 • 243257681_152886000376803_8064973709681270732_n
 • 243313351_1047498236023844_4328736788881197929_n
 • 243372698_1046107922807416_452471233554346022_n
 • 243484633_3326238274168079_6486420523339292655_n
 • 243545496_252408020140783_7733574424504822918_n
 • 243564411_172817964915321_199643819006916392_n
 • 243730915_170088188603490_17590140600181638_n
 • 243736952_1011403869436739_5043931161723217785_n
 • IMG_20211110_091527
 • IMG_20211110_091538
 • IMG_20211110_091543
 • IMG_20211110_091546
 • IMG_20211110_104120
 • IMG_20211110_104131
 • IMG_20211110_104139
 • IMG_20211110_104201
 • 245996673_168772575461736_4854992845364892049_n
 • 248417661_168772318795095_7296404407888583370_n
 • 248634692_168772675461726_6485127108944425042_n
 • 248661660_168772475461746_686144786230186273_n
 • 248708389_168772542128406_6737547346109504135_n
 • 248806164_168772365461757_6249370905437952680_n
 • 254884695_1773239399542715_7742885618060347404_n
 • 254889851_1773239142876074_4553100896591104413_n
 • 254975246_1773239502876038_4076204463427484650_n