Projekt „W rodzinie siła!”

Projekt  „W rodzinie siła!”

Rekrutacja rozpoczyna się  01.06.2022r.

Okres  realizacji projektu:  01.06.2022 – 31.10.2022

Projekt skierowany jest do  dzieci i młodzieży od 6 do 18 roku życia,  głównie  do uczniów  kl. VII i VIII, mieszkających w Chełmży oraz do ich rodziców/opiekunów faktycznych.

Celem projektu  jest wsparcie rodzin w pełnieniu funkcji wychowawczych w okresie pandemii wirusa SARS-CoV-2. Poprzez realizację projektu zapewnimy dzieciom i rodzicom wsparcie psychologa oraz poprzez różnorodne warsztaty rozwiniemy kompetencje dzieci i rodziców.

W trakcie trakcie projektu odbywać się będą między innymi:

 • warsztaty z  komunikacji i umiejętności miękkich dla dzieci i rodziców
 • warsztaty rękodzielnicze dla dzieci i rodziców
 • warsztaty technik pamięci i koncentracji dla dzieci i rodziców
 • Rodzinne Integracje, czyli spotkania rodzin
 • spotkania z psychologiem dla dzieci i rodziców,
 • spotkania z psychologiem dla dzieci,
 • warsztaty Odkrywamy Talenty
 • wycieczka do Aquaparku
 • wspólne biesiadowanie przy ognisku

PLANOWANE EFEKTY:

Wpłynie pozytywnie na uczestników poprzez rozwój ich umiejętności oraz działania ukierunkowane na ich integrację. Uczestnicy zostaną ukierunkowani , wyposażeni w narzędzia merytoryczne w celu kontynuowania idei również po zakończeniu realizacji projektu.

KRYTERIA REKRUTACJI:

 1. Zamieszkanie na terenie miasta Chełmża, potwierdzone Oświadczeniem uczestnika projektu objętego grantem.(Opiekuna Prawnego)
 2. Posiadanie statusu  osoby  zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, potwierdzonym odpowiednim dokumentem – z odpowiedniego Urzędu lub Instytucji,  bądź status osoby z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – potwierdzone oświadczeniem;
 3. Uczestnictwo tylko w  jednym projekcie objętym grantem
 4. Wiek szkolny, tj. 6/7 lat do 18 roku życia ( lub do zakończenia realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki)

KRYTERIA PREMIUJĄCE:

 1. Osoby od 12 do 16 roku życia – 5 pkt.
 2. Osoby z niepełnosprawnościami – 5 pkt.

Miejsce realizacji projektu – Środowiskowe Centrum Aktywności w Chełmży

Ilość miejsc:  12

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu pod numerami: 510 910  574 lub 507 030 840

Dofinansowanie projektu z UE:

50000,00 zł (z Funduszu w postaci grantu 42500,00 zł z Budżetu Państwa  7 500,00zł)

Dokumenty do pobrania:

Formularz rekrutacyjny

Oświadczenie Uczestnika Projektu

Oświadczenie

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie