„Kolonie na Barbarce”

Dnia 2 sierpnia rozpoczęły się „Kolonie na Barbarce”, czyli bezpłatne warsztaty dla dzieci z terenu gminy Łubianka.

Realizacja tych warsztatów jest możliwa dzięki dofinansowaniu, które otrzymaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Uczestnicy wezmą udział między innymi w:

  • zajęciach techniczno-plastycznych,
  • zajęciach tanecznych,
  • spotkaniach z psychologiem,
  • grach i zabawach na świeżym powietrzu,
  • zawodach sportowych.

Kolonie będą trwały od 2 do 6 sierpnia.

Wszystkim uczestnikom życzymy miłej zabawy!

Dwa nasze projekty wybrane do dofinansowania!

😁🥳 Ten tydzień zdecydowanie dobrze się zaczął dla naszej Fundacji, aż dwa z naszych projektów zostały wybrane do dofinansowania 🥳😁

Projekt aktywizacji zawodowej prowadzony będzie w Grudziądzu, a drugi projekt realizowany będzie na terenie gminy Łubianka 😊

Śledźcie nasz profil na Facebooku i stronę internetową uważnie – wkrótce więcej informacji 🧐🤩

Wznowienie projektu „Bliżej Siebie”

Po przerwie spowodowanej pandemią wznowiliśmy działania w ramach projektu „Bliżej siebie”.

Odbyły się kolejne spotkania w ramach realizacji Banku Czasu, zajęcia sportowe oraz wycieczka. Oprócz działań, które realizujemy w ramach tego projektu zorganizowaliśmy również dla naszych uczestników warsztaty technologiczne, podczas których rozmawialiśmy o tym jak zadbać o swoje bezpieczeństwo i ochronić swoje dane podczas korzystania z Internetu. Dużo uwagi poświęciliśmy również cyfrowym usługom publicznym – zwłaszcza założeniu i obsłudze internetowego konta pacjenta.
Projekt ,, Bliżej siebie ” realizowany jest w ramach projektu grantowego ,, Lokalne Ośrodki Wyłączenia Społecznego Ziemia Gotyku ” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR.
Projekt dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na kwotę 38595,00