Projekt: Aktywizacja. Empatia. Współpraca- program aktywizacji mieszkańców.

Od 1 sierpnia 2019 r. realizujemy projekt pt. Aktywność. Empatia. Współpraca- program aktywizacji mieszkańców:

Cel projektu: Aktywizacja społeczna poprzez zaszczepienie idei samopomocy wśród 16 uczestników tj. os. zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszaru LSR oraz ich integracja z lokalną społecznością do 31 marca 2020 r.

Cel zostanie osiągnięty dzięki realizacji działań:

  1. Przygotowanie Banku Czasu – cykl 8 spotkań dla 2 grup
  2. Realizacja Banku Czasu- cykl min. 15 spotkań z Moderatorem
  3. Realizacja działań edukacyjno- integracyjnych w tym: 7 spotkań rękodzielniczych dla 2 grup, 13 spotkań o charakterze sportowym, 3 wycieczki, 1 wernisaż integrujący z lokalną społecznością
  1. Wsparcie psychologa- 2 spotkania

Planowane efekty:

Realizacja projektu wpłynie pozytywnie na aktywizację społeczną mieszkańców gmin: Chełmża, Papowo Biskupie, Łubianka, Łysomice oraz miasto Chełmża. Kompleksowe działania projektowe mają na celu zachęcić uczestników do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym, społecznym i aktywnej pomocy międzysąsiedzkiej.

Wartość projektu:

52 680,00 zł w tym wkład Funduszy Europejskich: 50 000,00 zł.

Dofinansowanie projektu zostało udzielone przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku.