Zajęcia prowadzone w ramach współpracy z GOPS Chełmża

???? Fundacja Akademia Rozwoju w ramach współpracy, prowadzi zajęcia w projekcie dla seniorów „Przystań Seniora” realizowanym przez GOPS w Chełmży.????
Projekt „Przystań Seniora” realizowany jest w ramach projektu grantowego „Lokalne Ośrodki Włączenia Społecznego Ziemia Gotyku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020,Oś Priorytetowa 11, działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR. Projekt dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na kwotę 50000,00.
 • 20220329_093944
 • 20220329_093959
 • IMG_0660
 • IMG_0661
 • IMG_0662
 • IMG_0666
 • 20220331_105119
 • 20220331_111500
 • 20220331_111510
 • 20220331_111533
 • 20220331_111550