Fotorelacja z zajęć w ramach projektu „Przyszłość należy do NAS II Edycja”

W ramach projektu „Przyszłość należy do nas”- II Edycja dużo się dzieje! ?
Mieliśmy warsztaty komputerowe o tworzeniu prezentacji ? zajęcia dotyczące naszych mocnych i słabych stron, zajęcia z nauki gry na gitarze ? i angielskiego ??.
Oprócz tego wspólnie odrabiamy lekcje i czytamy!
Podczas przerw, jeśli tylko pogoda pozwala korzystamy z pobliskiego boiska ?‍♀️ a na niepogodę mamy różne gry i zabawy ?
Projekt „Przyszłość należy do nas”- II Edycja realizowany jest w ramach projektu grantowego „Lokalne Ośrodki Włączenia Społecznego Ziemia Gotyku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11, działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR. Projekt dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na kwotę 43919,00.
  • 277823492_1452262948505416_3694055645741052762_n
  • 277884720_1238024976606385_5682035867811193662_n
  • 277949242_1687061414985093_7484023581493175956_n
  • 277112382_1009607849660819_3030789551674826149_n
  • 277358555_365223922162325_4393437204603161274_n
  • 277400811_221378030182419_3757120785456964094_n
  • 277617871_954289785255935_4370798039809669513_n
  • 277683645_2143016122532521_4446903022259482154_n