Zajęcia kreatywne

Nauka poprzez zabawę, rozwój twórczości artystycznej i kreatywności
to główny cel tych zajęć. Dzieci zapoznają się z różnymi formami działalności
plastyczno – technicznej. Będą miały możliwość rozwijania swojej wyobraźni,
pomysłowości oraz doskonalenia umiejętności wyrażania emocji. Stosowanie
urozmaiconych technik wpłynie na rozwój umiejętności motorycznych
i organizacyjnych. Dzieci nauczą się, że można ciekawie i efektywnie spędzić
czas bez smartfona i komputera.
Zajęcia grupowe: 4-6 osób.
Czas zajęć: 60 min. Koszt pojedynczych zajęć 18 zł – Karnet 60 zł – 4 x w mc
Dodatkowe informacje – T-shirt albo koszula (w celu ochrony ubrania), obuwie
na zmianę.
Zajęcia poprowadzą :
Joanna Szelągowska – oligofrenopedagog, terapeuta wczesnego wspomagania
rozwoju dziecka, certyfikowany terapeuta Integracji Sensorycznej,
terapeuta dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
Hanna Wierzbowska – oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny, pedagog
przedszkolny i wczesnoszkolny, certyfikowany terapeuta Integracji
Sensorycznej, terapeuta dzieci z zaburzeniami ze spektrum sutyzmu.
Posiadamy długoletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą
o indywidualnych i specjalnych potrzebach edukacyjnych. Zajmujemy się
wspieraniem i wyrównywaniem deficytów rozwojowych. Pomagamy
rodzicom w ukierunkowaniu dziecka w celu osiągnięcia sukcesu
w karierze szkolnej i funkcjonowaniu społecznym. W pracy
wykorzystujemy i łączymy elementy różnych metod dopasowując je do
indywidualnych potrzeb naszych podopiecznych.

Piątek 17-18:00
Zajęcia kreatywne dla dzieci 5-6 -letnich oraz 7-9 -letnich