Warsztaty artystyczne

Warsztaty artystyczne – Zajęcia odbywają się w małej kameralnej grupie w miłej atmosferze. Grupa ta nie ma ograniczeń wiekowych, zaprasza ludzi, którzy chcą rozwinąć swoje umiejętności ogólnoplastyczne i spełniać się w swojej pasji. Nauka ta wiąże się z opanowaniem od początku postaw rysunku (kompozycji, skali, proporcji, perspektywy, linii). Metody rysunku będą stopniowo rozszerzane poprzez dodawane walory plastyczne jakimi są: światłocień, kontrast, plama i struktura. Będą również instruowane podstawy malarstwa, dobór palety barw, kontrastu, światła, gry tonów zimnych-ciepłych, faktura. Warsztaty rozwiną uczestnikowi wyobraźnie, wzbogacą wachlarz różnych metod rysunku i malarstwa, od studyjnych, ekspresyjnych po abstrakcyjne. Zajęcia pokażą różne sposoby podejmowania tematów oraz nauczą samego myślenia o rysunku/malarstwie. Całość zagadnień będzie się opierała się obserwacji martwej natury, postaci modela bądź postawionych problemów i tematów z wyobraźni.

Zajęcia 3x w m-c po 2h

Koszt karnetu miesięcznego 150zł