Indywidualne Warsztaty z Techniki Pamięci i Koncentracji

Dajemy dzieciom narzędzia efektywnej nauki. Kształcimy umiejętności. Wszystko w miłej atmosferze w formie gier i zabawy.

 

Poznawcze
• Koncentracja uwagi
• Rozwijanie i ćwiczenie podstawowych umiejętności szkolnych: czytanie, pisanie, liczenie, poprawne wypowiadanie się

 

Osobiste i społeczne:
• Motywacja do nauki
• Poczucie własnej wartości i skuteczności
• Radzenie sobie ze stresem oraz trudnymi emocjami
• Umiejętność dostosowania się do zasad panujących w szkole i na zajęciach

 

Dzięki tym warsztatom:
• Dzieci osiągają lepsze wyniki w nauce, a przez to chętniej chodzą do szkoły
• Poznają sposoby organizacji nauki oraz metody szybkiego uczenia się
• Dzieci lepiej funkcjonują w grupie rówieśników
• Stają się bardziej świadome i chętne do współpracy z rodzicami i nauczycielami

 

Zajęcia 4x w m-c po 1,5 godz.

Koszt karnetu miesięcznego: 200zł