Zajęcia adaptacyjne dla dzieci 4-5 letnich

Zajęcia kierowane są do dzieci, które mają podjąć edukację przedszkolną. Mają one na celu przygotowanie dziecka do rozstania z rodzicami, zmniejszenie stresu wynikającego z podjęcia obowiązku przedszkolnego, wdrożenie do współpracy w grupie rówieśniczej oraz przygotowanie do pracy stolikowej i udziału w zajęciach. Treści nawiązują do podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Dzieci mają możliwość uczestniczenia w zajęciach edukacyjnych, plastyczno – technicznych, muzyczno – ruchowych i badawczych.
Podczas różnorodnych działalności szczególną uwagę poświęcamy rozwojowi naśladownictwa (podstawowa umiejętność sprzyjająca uczeniu się), motoryki dużej i małej, koordynacji, koncentracji uwagi, umiejętności słuchania i wykonywania prostych poleceń. W oparciu o zabawy dzieci będą nabywały doświadczeń społecznych i uczyły się budować relacje z rówieśnikami.

Zajęcia grupowe: 4 – 6 osób
Czas zajęć: 60 minut
Dodatkowe informacje: na zajęcia dzieci przynoszą obuwie na zmianę i wygodny strój

Koszt karnetu- 60zł

Zajęcia poprowadzą :
Joanna Szelągowska – oligofrenopedagog, terapeuta wczesnego wspomagania
rozwoju dziecka, certyfikowany terapeuta Integracji Sensorycznej,
terapeuta dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
Hanna Wierzbowska – oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny, pedagog
przedszkolny i wczesnoszkolny, certyfikowany terapeuta Integracji
Sensorycznej, terapeuta dzieci z zaburzeniami ze spektrum sutyzmu.
Posiadamy długoletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą
o indywidualnych i specjalnych potrzebach edukacyjnych. Zajmujemy się
wspieraniem i wyrównywaniem deficytów rozwojowych. Pomagamy
rodzicom w ukierunkowaniu dziecka w celu osiągnięcia sukcesu
w karierze szkolnej i funkcjonowaniu społecznym. W pracy
wykorzystujemy i łączymy elementy różnych metod dopasowując je do
indywidualnych potrzeb naszych podopiecznych.