Zajęcia integracji sensorycznej

Integracja sensoryczna to proces celowej organizacji wszystkich zmysłów, których wzajemne oddziaływanie na siebie jest niezbędne do prawidłowej interpretacji świata i wykonania odpowiedniej reakcji. Jej procesy rozwijają się do ok. 12 roku życia. Na niewłaściwe funkcjonowanie procesów przetwarzania sensorycznego ma, między innymi, wpływ: duża ilość czasu spędzanego przed komputerem, telewizorem, ze smartfonem, wyręczanie dziecka w wykonywaniu czynności samoobsługowych (karmienie, ubieranie się, wiązanie butów), co w późniejszym czasie przekłada się na trudności w nauce oraz funkcjonowaniu dziecka wśród rówieśników.
Celem proponowanych zajęć jest organizacja różnorodnych form aktywności, które poprzez zabawę pozwolą udoskonalić odbiór i przetwarzanie bodźców sensorycznych, zniwelować deficyty oraz podwyższyć poziom funkcjonowania dziecka w różnych sferach rozwoju.

Zajęcia grupowe: 4 – 6 osób
Czas zajęć: 45 minut. karnet 60zl , jednorazowe zajęcia 18 zł
Dodatkowe informacje: na zajęcia dzieci przynoszą skarpety antypoślizgowe
i wygodny strój
Zajęcia poprowadzą :
Joanna Szelągowska – oligofrenopedagog, terapeuta wczesnego wspomagania
rozwoju dziecka, certyfikowany terapeuta Integracji Sensorycznej,
terapeuta dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
Hanna Wierzbowska – oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny, pedagog
przedszkolny i wczesnoszkolny, certyfikowany terapeuta Integracji
Sensorycznej, terapeuta dzieci z zaburzeniami ze spektrum sutyzmu.
Posiadamy długoletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą
o indywidualnych i specjalnych potrzebach edukacyjnych. Zajmujemy się
wspieraniem i wyrównywaniem deficytów rozwojowych. Pomagamy
rodzicom w ukierunkowaniu dziecka w celu osiągnięcia sukcesu
w karierze szkolnej i funkcjonowaniu społecznym. W pracy
wykorzystujemy i łączymy elementy różnych metod dopasowując je do
indywidualnych potrzeb naszych podopiecznych.