Warsztaty z technik pamięci i koncentracji

Dajemy dzieciom narzędzia efektywnej nauki. Kształcimy umiejętności. Wszystko w miłej atmosferze w formie gier i zabaw.

Poznawcze:

  • koncentracja uwagi
  • rozwijanie i ćwiczenie podstawowych umiejętności szkolnych: czytanie, pisanie, liczenie, poprawne wypowiadanie się

Osobiste i społeczne

  • motywacja do nauki
  • poczucie własnej wartości i skuteczność
  • radzenie sobie ze stresem oraz trudnymi emocjami
  • umiejętność dostosowania się do zasad panujących w szkole i na zajęciach

Dzięki tym warsztatom:

  • dzieci osiągają lepsze wyniki w nauce, a przez to chętniej chodzą do szkoły
  • poznają sposoby organizacji nauki oraz metody szybkiego uczenia się
  • dzieci lepiej funkcjonują w grupie rówieśników
  • stają się bardziej świadome i chętne do współpracy z rodzicami i nauczycielami

 

koszt karnetu miesięcznego 150zł