Warsztaty artystyczne- przygotowanie do szkół plastycznych

Zajęcia umożliwiają rozwój ogólnoplastyczny. W czasie dwugodzinnych zajęć uczestnicy poznają klasyczne metody rysunku, malarstwa i rzeźby.
Zajęcia obejmują wszystkie zagadnienia plastyczne: kompozycja, perspektywa, linia
i plama, światłocień.
Tematy zajęć: praca z wyobraźni, rysunek studyjny i ekspresyjny, malarstwo olejne, malarstwo akwarelowe, malarstwo studyjne i ekspresyjne.
Zagadnienia: postać, martwa natura, kompozycja abstrakcyjne, rysunek architektoniczny.
Możliwość również indywidualne zajęcia przygotowujące do egzaminów do szkół oraz na studia wyższe na kierunki artystyczne, jak: malarstwo, grafika, intermedia, projektowanie (termin zajęć do ustalenia).