Spotkanie w ramach projektu „Czas na zmianę”

Pierwsze wrażenie jest najważniejsze ?
Coś o tym wiemy, dlatego „robimy się na bóstwo” na rozmowy kwalifikacyjne. ??

Dzięki Magdalena Wiktoria Szmura mogłyśmy poznać tajemnicę pięknego, delikatnego makijażu, który idealnie nadaje się na rozmowy kwalifikacyjne.???‍?

Dzisiejsze spotkanie w ramach projektu „Czas na zmianę” Aktywizacja społeczno-zawodowa było pełne wiedzy i wrażeń. ?

Projekt „Czas na zmianę. Aktywizacja społeczno – zawodowa” realizowany jest w ramach projektu grantowego „Lokalne Ośrodki Włączenia Społecznego Ziemia Gotyku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR. Projekt dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na kwotę 119193,6 zł.