Czas na zmianę. Aktywizacja społeczno – zawodowa.

Projekt „Czas na zmianę” Aktywizacja społeczno-zawodowa. ☺
Rozpoczęliśmy wrzesień ?przed nami kolejne spotkania, które mają pomóc naszym uczestnikom powrócić na rynek pracy ?
Uczestnicy zaczynają kursy, które sami wybrali.?☺
Przed nami ciężka praca, która przyniesie wiele dobrych zmian. ☺
Podczas dwóch spotkań przeprowadziliśmy z naszymi uczestnikami szkolenie z profesjonalnej obsługi klienta, których zwieńczeniem były rozdane certyfikaty. 😀

Projekt „Czas na zmianę. Aktywizacja społeczno – zawodowa” realizowany jest w ramach projektu grantowego „Lokalne Ośrodki Włączenia Społecznego Ziemia Gotyku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR. Projekt dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na kwotę 119193,6 zł.