Czas na zmianę. Aktywizacja społeczno – zawodowa

Nasza praca nabiera sensu, kiedy widzimy jak nasze uczestniczki zmieniają swoje życie na lepsze.  🙂

Dwie Uczestniczki ukończyły już wybrane przez siebie kursy, a następne są w trakcie. 🙂 🙂

Nasz projekt powoli zbliża się ku końcowi, ale mimo to czeka nas jeszcze kilka spotkań.

Na ostatnich zajęciach nasze Panie mogły chwilowo odpocząć od wykładów. Dzięki Pani Karolinie Uczestniczki wykonały „las w szkle”.

Projekt „Czas na zmianę. Aktywizacja społeczno – zawodowa” realizowany jest w ramach projektu grantowego „Lokalne Ośrodki Włączenia Społecznego Ziemia Gotyku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR. Projekt dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na kwotę 119193,6 zł.