Przyszłość należy do nas

Nastał listopad w naszym Klubie Młodzieżowym

Bardzo mocno w tym miesiącu skupimy się na naszej kreatywności, pamięci, spostrzegawczości – tak by ułatwić naszym uczestnikom naukę w kolejnych latach ich edukacji, czyli jak się uczyć, by się nauczyć. 

Projekt „Przyszłość należy do nas” Klub młodzieżowy realizowany jest w ramach projektu grantowego „Lokalne Ośrodki Włączenia Społecznego Ziemia Gotyku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR. Projekt dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na kwotę 40096,00 zł.