„Bliżej siebie”

Przygotowania do świąt w ramach Realizacji Banku czasu ☺️ Co najważniejsze – to Panie uczą się od siebie nawzajem 👏👏
Prawda, że bombki wyszły przepięknie 🤩🤩

Projekt „Bliżej siebie” realizowany jest w ramach projektu grantowego „Lokalne Ośrodki Włączenia Społecznego Ziemia Gotyku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR. Projekt dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na kwotę 38595,00.