Przyszłość należy do nas – Klub młodzieżowy

Listopad rozpoczę się w naszym Klubie.

Intensywnie ćwiczenie ćwiczyć naszą pamięć i koncentracje, robiąc na komputerze, jak i na papierze. 🙂

Spotkania z doradcą zawodowym, które odbyło się odbyło się wczoraj (03.11.2020), miało miejsce na celu pomoc w wyznaczeniu kariery zawodowej, jest tak ważne, już w pierwszych latach naszej edukacji. 🙂

Projekt „Przyszłość należy do nas” Klubu projektowego realizowanego jest w ramach grantu „Lokalne Ośrodki Włączenia Społecznego Ziemia Gotyku” w ramach Programu Regionalnego Programu Oper Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, działanie 11.1 Włączenie społeczne na Społeczne LSR. Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na kwotę 40096,00.