Piątkowe szaleństwa – Klub młodzieżowy

Szaleństwa w naszym Klubie Młodzieżowym ?????
W zeszły piątek działo się naprawdę dużo ?
Halloweenowe zabawy, cukierki i psikusy ? Oczywiście mimo zabawy nie zapominamy o nauce, która tego dnia przybrała trochę inną formę niż zwykle ???

Projekt „Przyszłość należy do nas” Klub młodzieżowy realizowany jest w ramach projektu grantowego „Lokalne Ośrodki Włączenia Społecznego Ziemia Gotyku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR. Projekt dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na kwotę 40096,00.