Projekt „Bliżej siebie”

Zajęcia rękodzielnicze

Bombki oraz kartki świąteczne 🙂

We wtorek (27.10.2020) odwiedziła nas Magdalena Szmura z Mary Kay, przybliżając nam tajniki piękna 🙂

Nasze uczestniczki mobilizują się i efekty widać każdego dnia.

Projekt „Bliżej siebie” realizowany jest w ramach projektu grantowego „Lokalne Ośrodki Włączenia Społecznego Ziemia Gotyku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR. Projekt dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na kwotę 38595,00.