Kanał Odkrywcy – Wystartował

W ramach naszego projektu „Przyszłość należy do nas” Klub Młodzieżowy powstał kanał Odkrywcy 😀 😀 

Nasi uczestnicy przy pomocy niezawodnej Pani Patrycji, stworzyli coś naprawdę ekstra 😀

Zapraszamy do oglądania

Projekt „Przyszłość należy do nas” Klub młodzieżowy realizowany jest w ramach projektu grantowego „Lokalne Ośrodki Włączenia Społecznego Ziemia Gotyku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR. Projekt dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na kwotę 40096,00.