Przyszłość należy do nas – Klub Młodzieżowy

„Przyszłość należy do nas” Klub Młodzieżowy
Grzecznie odrabiamy zadania domowe, a następnie poznaliśmy style percepcji. ??
A na koniec – wyczekane zajęcia z Youtuberem.? Nasz kanał zmienia się z każdym spotkaniem ???

Projekt „Przyszłość należy do nas” Klub młodzieżowy realizowany jest w ramach projektu grantowego „Lokalne Ośrodki Włączenia Społecznego Ziemia Gotyku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR. Projekt dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na kwotę 40096,00 zł.