Projekt – Klub Młodzieżowy – Przyszłość należy do nas.

Klub Młodzieżowy – 23.10.2020
Piątkowe spotkanie dla naszych uczestników było naprawdę intensywne. ??✏
Na początku tradycji musi stać się zadość – odrabiamy zadania domowe ?
Następnie dwie godziny lekcji angielskiego z naszym lektorem. ????

Projekt „Przyszłość należy do nas” Klub młodzieżowy realizowany jest w ramach projektu grantowego „Lokalne Ośrodki Włączenia Społecznego Ziemia Gotyku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR. Projekt dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na kwotę 40096,00 zł.