Projekt „Bliżej siebie”

Projekt „Bliżej siebie”

Temat komunikacji – ciąg dalszy. ?

„Komunikacja to umiejętność, której można się nauczyć. To jak jazda na rowerze czy pisanie na maszynie. Jeśli tylko nad nią popracujesz, możesz bardzo szybko poprawić jakość każdej części swojego życia ” – Brian Tracy

Jak mówić, by zostać zrozumianym? Jak dogadać się bez słów? ??
Odpowiedzi na te pytania usłyszały nasze uczestniczki podczas piątkowego spotkania ?

Projekt „Bliżej siebie” realizowany jest w ramach projektu grantowego „Lokalne Ośrodki Włączenia Społecznego Ziemia Gotyku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR. Projekt dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na kwotę 38595,00.