Bliżej siebie

Projekt „Bliżej siebie”
Nasze Panie dziś wykonywały piękne świece, które idealnie wpisują się w zbliżający klimat świąteczny ??
Pani Ela uczyła dziś pozostałe uczestniczki robić właśnie takie piękności, jakie widać na poniższych zdjęciach. ☺️ Realizacja Banku Czasu

Projekt „Bliżej siebie” realizowany jest w ramach projektu grantowego „Lokalne Ośrodki Włączenia Społecznego Ziemia Gotyku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR. Projekt dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na kwotę 38595,00.