Projekt „Czas na zmianę”

Nie zwalniamy  😀 Jak mówi jedna z uczestniczek „U nas czasem jest jak na maturze” 😀 😀 No cóż – atmosfera jest najważniejsza, ale szkolić się musimy 😀

Na wczorajszym spotkaniu (27.08.2020) ćwiczyliśmy wystąpienia publiczne – cofnęliśmy się kilkanaście i kilkadziesiąt lat wstecz i przypomnieliśmy sobie bajki Muminki, które pięknie przeczytały nam nasze uczestniczki 🙂

Projekt „Czas na zmianę. Aktywizacja społeczno – zawodowa” realizowany jest w ramach projektu grantowego „Lokalne Ośrodki Włączenia Społecznego Ziemia Gotyku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR. Projekt dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na kwotę 119193,6 zł.