Projekt „Czas na zmianę”

Jak miło spotkać się z uczestnikami projektu „Czas na zmianę” 😀☺️
Informacja zwrotna, FUO, FUKO czy Kanapka – z tymi zasadami uczestnicy radzą sobie wyśmienicie 💪💪😀

Projekt „Czas na zmianę. Aktywizacja społeczno – zawodowa” realizowany jest w ramach projektu grantowego „Lokalne Ośrodki Włączenia Społecznego Ziemia Gotyku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR. Projekt dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na kwotę 119193,6 zł.