Projekt Czas na zmianę

Rozpoczęliśmy tydzień kolejnych spotkań w ramach projektu „Czas na zmianę” ☺️ Zapowiada się naprawdę ciekawie ?.

Poruszany dziś temat był niezwykle trudny, ale jakże ważny dla uczestników projektu – ASERTYWNOŚĆ.

Projekt „Czas na zmianę. Aktywizacja społeczno – zawodowa” realizowany jest w ramach projektu grantowego „Lokalne Ośrodki Włączenia Społecznego Ziemia Gotyku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR. Projekt dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na kwotę 119193,6 zł.