Projekt „Czas na zmianę”

Projekt „Czas na zmianę”

Spotkań ciąg dalszy – to będzie bardzo intensywny sierpień dla nas i naszych uczestników – pełen ćwiczeń, nowej wiedzy i wrażeń ☺️

Projekt „Czas na zmianę. Aktywizacja społeczno – zawodowa” realizowany jest w ramach projektu grantowego „Lokalne Ośrodki Włączenia Społecznego Ziemia Gotyku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR. Projekt dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na kwotę 119193,6 zł.