Czas teorii się kończy – teraz czas na praktykę. Ćwiczenie wystąpień publicznych podczas spotkania w ramach projektu „Czas na zmianę”  Nasi uczestnicy mimo chwilowej tremy, zdali test w 100% 

Projekt „Czas na zmianę. Aktywizacja społeczno – zawodowa” realizowany jest w ramach projektu grantowego „Lokalne Ośrodki Włączenia Społecznego Ziemia Gotyku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR. Projekt dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na kwotę 119193,6 zł.