Fotorelacja z zajęć realizowanych w ramach projektu „Bądźmy Razem” w Grudziądzu ? więcej zdjęć w linku Galeria
Akademia Rozwoju
Projekt „Bądźmy Razem” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11, Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR.
Projekt dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na kwotę: 45670,00