Oto kilka zdjęć z zajęć Sportowych realizowanych w ramach projektu „Bądźmy Razem” w Grudziądzu ?
Do naszego projektu można się jeszcze zapisać ☎ 510 910 574.
Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie, w którym między innymi wspólnie poćwiczymy i potańczymy, a także stworzymy prace rękodzielnicze.
Projekt „Bądźmy Razem” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11, Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR.
Projekt dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na kwotę: 45670,00