Zajęcia logopedyczne dla dorosłych

 

Gdy w okresie dzieciństwie wada wymowy nie została wcześnie uświadomiona, wykryta i wyleczona, to do dziś wielu dorosłych boryka się z problemami wad wymowy. Jeśli teraz jako dorośli chcielibyście coś zmienić, spróbować zminimalizować widoczną, bądź mniej widoczną wadę to zapraszamy na konsultację i terapię, którą przeprowadzi dla Państwa Pani Aneta Zwara, która ma wieloletnie doświadczenie w dziedzinie neurologopedii. 

 

Zapraszamy każdą osobę, która ma wątpliwości lub coś w jej mowie ją niepokoi. Zapraszamy osoby, które utraciły zdolności mówienia lub pogorszyła się jej jakość, czyli z:

  • afazją będącą następstwem udarów mózgowych, chorób rozrostowych mózgu, bądź urazów czaszkowo – mózgowych 
  • oferujemy przeprowadzenia diagnozy i terapii neurologopedycznej w przypadku zaburzeń zdolności komunikacyjnych w chorobach demielinizacyjnych oraz demencyjnych. 

 

Terapia głównie będzie opierać się na wykorzystywaniu kompensacyjnych zdolnościach mózgu, by odbudować utracony system językowy i sprawności komunikacyjne. Metody wykorzystywane w terapii osób dorosłych opierają się na ćwiczeniach dostosowanych do możliwości pacjenta, a pomoc logopedyczna jest indywidualnie adresowana (bez zabarwienia infantylnego) 

Czekamy również na osoby z dyzartrią, zaburzeniami funkcji poznawczych, czy niepłynnością mowy.  

Porady, terapia – bezpłatne – do 31 lipca.

Zapisy pod nr 507 030 840, 510 910 574 

Zapraszamy również na stronę Facebooka Akademii.