Zajęcia dla dzieci

Zajęcia dla dzieci od 2 roku życia. Warsztaty mają na celu rozwój psychoruchowy poprzez ruch a więc rozwój świadomości własnego ciała i usprawnienia ruchowego oraz świadomości przestrzeni. Wprowadzane będą również elementy integracji sensorycznej czyli system ćwiczeń, które mają nauczyć mózg właściwego reagowania na bodźce zewnętrzne.
Zajęcia odbywają się przy współudziale rodziców/opiekunów.