Warsztaty z technik pamięci i koncentracji

Zajęci dla dzieci od 8 roku życia. Dzięki warsztatom dzieci osiągają lepsze wyniki w nauce, poznają metody szybkiego uczenia się, podnoszą poziom rozumienia tekstu oraz wypowiadania się, lepiej radzą sobie ze stresem oraz trudnymi emocjami.