Wznowienie projektu „Bliżej Siebie”

Po przerwie spowodowanej pandemią wznowiliśmy działania w ramach projektu „Bliżej siebie”.

Odbyły się kolejne spotkania w ramach realizacji Banku Czasu, zajęcia sportowe oraz wycieczka. Oprócz działań, które realizujemy w ramach tego projektu zorganizowaliśmy również dla naszych uczestników warsztaty technologiczne, podczas których rozmawialiśmy o tym jak zadbać o swoje bezpieczeństwo i ochronić swoje dane podczas korzystania z Internetu. Dużo uwagi poświęciliśmy również cyfrowym usługom publicznym – zwłaszcza założeniu i obsłudze internetowego konta pacjenta.
Projekt ,, Bliżej siebie ” realizowany jest w ramach projektu grantowego ,, Lokalne Ośrodki Wyłączenia Społecznego Ziemia Gotyku ” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR.
Projekt dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na kwotę 38595,00