Podsumowanie kilku pierwszych spotkań w ramach projektu „Bądźmy Razem”

W czerwcu przystąpiliśmy do realizacji projektu „Bądźmy Razem” w Grudziądzu.

W ramach projektu odbyły się już:

  • zajęcia z Tańca w kręgu,
  • spotkania z psychologiem,
  • pierwsze spotkania przygotowujące Bank Czasu – podczas których uczestnicy poznawali się nawzajem, starali się odkryć swoje talenty, uczyli się obsługi Facebooka – w ramach projektu założona też została strona na tym właśnie portalu, którą zarządzać będą uczestnicy projektu wraz z pracownikami naszej Fundacji.

Zapraszamy Państwa serdecznie na wyżej wspomnianą stronę:  Lokalna sieć samopomocy w Grudziądzu (facebook.com) dzięki której będą Państwo na bieżąco z naszymi działaniami w ramach tego projektu.

Już jutro nasi uczestnicy wybiorą się na pierwszą wycieczkę w ramach projektu – wycieczkę do Torunia.

Przedstawiamy Państwu kilka zdjęć z naszych działań

Więcej zdjęć dostępnych jest w naszej galerii Zdjęcia z projektów – Akademia Rozwoju Anna Kruszyk (akademiakruszyk.pl)

Projekt „Bądźmy Razem” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 11, Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR.
Projekt dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego na kwotę: 45670,00