Spotkania z Projektu „Bądźmy Razem” w Grudziądzu

Witamy serdecznie poniżej znajduje się link do zdjęć z projektu „Bądźmy Razem, który realizowany jest dla mieszkańców Grudziądza.

Do naszego projektu można się jeszcze zapisać ☎ 510 910 574.
Projekt „Bądźmy Razem” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11, Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR.
Projekt dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na kwotę: 45670,00