Fotorelacja projektu „W rodzinie siła!”

Dzisiejszego dnia na naszej stronie mogą Państwo obejrzeć bardzo obszerną galerię związaną z projektem „W rodzinie siła!”?

Serdecznie zapraszamy!!

Galeria

Projekt “W rodzinie siła!” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 9. Solidarne Społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Projekt dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na kwotę 42.500 zł.