W sobotę uczestnicy projektu „Przyszłość należy do nas”- II Edycja pojechali na wycieczkę. ?
Chociaż podróż nie była długa wszyscy doskonale się bawili ?
Mieliśmy okazję rywalizować podczas gry w paintball laserowy ?? oraz później na Barbarce w grach sportowych ?
Nie zabrakło równie przerwy na jedzenie ?
 • IMG_20220611_110127
 • IMG_20220611_110520
 • IMG_20220611_125346
 • IMG_20220611_125844
 • IMG_20220611_133527
 • IMG_20220611_133612
 • IMG_20220611_140526
 • IMG_20220611_140811
 • IMG_20220611_142034
 • IMG_20220611_101442
 • IMG_20220611_102219
Projekt „Przyszłość należy do nas”- II Edycja realizowany jest w ramach projektu grantowego „Lokalne Ośrodki Włączenia Społecznego Ziemia Gotyku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11, działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR. Projekt dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na kwotę 43919,00.