,, Bliżej siebie ” Dziś przygotowujemy ozdoby świąteczne do ozdabiania plastrów drewna ? Będziemy również robić woreczki zapachowe z olejków i ryżu ?
Zapraszamy do oglądania zdjęć i na nasz kanał YouTube, tam wstawiamy krótkie filmiki z naszych zajęć, pokazujemy co i jak robimy ? https://www.youtube.com/channel/UCFUj2UgPD18sbz8ZT0ooupQ
Projekt ,, Bliżej siebie ” realizowany jest w ramach projektu grantowego ,, Lokalne Ośrodki Wyłączenia Społecznego Ziemia Gotyku ” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR.
Projekt dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na kwotę 38595,00