Zajęcia sensoryczne dla dzieci

Warsztaty zapewniają możliwość harmonijnego rozwoju, wczesną edukację oraz możliwość społecznego rozwoju w grupie rówieśników.
Zajęcia 2-4 latków nastawione są przede wszystkim na rozwój psychoruchowy poprzez ruch, a więc rozwój: świadomość własnego ciała i usprawnienia ruchowego, świadomości przestrzeni i działania w niej, dzielenia przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązywania z nimi bliskiego kontaktu. Wprowadzane będą również elementy integracji sensorycznej. Jest to proces, w którym następuje organizacja dostarczanych do naszego organizmu wrażeń, tak by mogły być wykorzystane celowym, zakończonym sukcesem działaniu. Metoda integracji sensorycznej to, najogólniej mówiąc, system ćwiczeń, które mają nauczyć mózg właściwego reagowania na bodźce zewnętrzne. Określana jest jako terapia naukowej zabawy. Dziecko wykonuje ćwiczenia i zabawy ruchowe, które poprawiają jakość odbierania, przesyłania i organizowania bodźców, czyli jakość funkcjonowania systemów sensorycznych. Zajęcia odbywają się przy współudziale rodziców/opiekunów.

Zajęcia sensoryczne dla dzieci

Warsztaty zapewniają możliwość harmonijnego rozwoju, wczesną edukację oraz możliwość społecznego rozwoju w grupie rówieśników.
Zajęcia 2-4 latków nastawione są przede wszystkim na rozwój psychoruchowy poprzez ruch, a więc rozwój: świadomość własnego ciała i usprawnienia ruchowego, świadomości przestrzeni i działania w niej, dzielenia przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązywania z nimi bliskiego kontaktu. Wprowadzane będą również elementy integracji sensorycznej. Jest to proces, w którym następuje organizacja dostarczanych do naszego organizmu wrażeń, tak by mogły być wykorzystane celowym, zakończonym sukcesem działaniu. Metoda integracji sensorycznej to, najogólniej mówiąc, system ćwiczeń, które mają nauczyć mózg właściwego reagowania na bodźce zewnętrzne. Określana jest jako terapia naukowej zabawy. Dziecko wykonuje ćwiczenia i zabawy ruchowe, które poprawiają jakość odbierania, przesyłania i organizowania bodźców, czyli jakość funkcjonowania systemów sensorycznych. Zajęcia odbywają się przy współudziale rodziców/opiekunów.